Visie van Hart&Ziel

Visie van Hart&Ziel

leeg

Visie van Hart&Ziel op de kwaliteit van ons werk en op jou als mens.

Wij maken ons sterk voor een gezond en gelukkig leven van mensen, vanuit de visie dat jij als mens een eenheid bent van lichamelijke, geestelijke, sociaal-emotionele en spirituele componenten.
Wij herkennen en erkennen in je jouw streven naar geluk en dragen daar graag aan bij. Je kunt rekenen op respect en een persoonlijke, warme benadering bij je komst en behandeling in onze praktijk.

Terwijl wij als focus en doel hebben je te helpen (je klachten of problemen te verminderen of op te lossen), is er aandacht voor jou als mens in ontwikkeling. Wij streven er samen met je naar je leven zo volledig mogelijk te leven, zo krachtig als maar mogelijk is – gegeven jouw waarden en talenten.

Leef je op dit moment het leven wat je wilt, met hart en ziel? Is het gericht op wat je het zinvolst vindt?
Staat het in het teken van dynamiek en betrokkenheid, of in het teken van last van je problemen?

Hart&Ziel kiest bewust voor behandelmethoden die zijn nut en effectiviteit in de praktijk of in wetenschappelijk onderzoek hebben bewezen. Als behandelaren zijn wij allen goed geschoolde en ervaren professionals, bij voortduring bijgeschoold en gesuperviseerd. Dit garandeert een breed en modern aanbod van hulpverlening.

Wij zijn allen betrokken en gedreven professionals, die gaan voor ons vak en met volledige inzet vanuit compassie werken met mensen. Voor een korte kennismaking klik je op de foto’s bij ‘behandelaren’!

bloem2

We vermijden waar mogelijk allerlei procedures en bureaucratische rompslomp, maar committeren ons aan alle wettelijke kwaliteitscriteria.
De behandelaar die met u de intake doet, voert in de meeste gevallen ook de behandeling met u uit. Alleen met uw toestemming en na overleg wordt informatie uitgewisseld met andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld uw huisarts. Wij zijn allen gehouden aan beroepsgeheim naar buiten.

Met veel huisartsen in de omgeving onderhouden wij goede relaties en zijn er korte en duidelijke communicatielijnen.
Er is ook een psychiater aan de praktijk verbonden naar wie wij zo nodig, bijvoorbeeld bij medicatievragen, verwijzen.

leeg