Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie

leeg

Binnen Hart&Ziel is Meinard Stavenuiter cognitief gedragstherapeut. Ook de andere behandelaren binnen de praktijk maken gebruik van cognitieve gedragstherapie binnen hun behandelingen.

goed wetenschappelijk onderzocht

Cognitieve gedragstherapie is vandaag de dag de psychotherapeutische behandelmethodiek van voorkeur bij psychische problemen. Deze behandelmethode is goed wetenschappelijk onderzocht en steeds effectief en de beste gebleken – vergeleken met andere methoden van psychotherapie bij behandeling van veel psychische klachten.

Vanuit de zogenoemde leertheorie zijn allerlei manieren bedacht en onderzocht om menselijk gedrag te veranderen (gedragstherapie). Later werd gevonden dat gedrag sterk wordt gestuurd door overtuigingen die mensen er op nahouden. Vooral in probleemgedrag kunnen die (vaak negatieve) overtuigingen hardnekkig zijn.

Door niet alleen gedrag rechtstreeks aan te pakken, maar ook de daaraan gekoppelde overtuigingen te behandelen, wordt de therapie zeer krachtig. Deze combinatie heeft de naam cognitieve gedragstherapie meegekregen.

Als u in onze praktijk komt, zult u merken dat zeer concreet en open, en zeer doelgericht met u gewerkt wordt. Dat is een belangrijk element van cognitieve gedragstherapie. De relatie met de therapeut is open en niet geheimzinnig. Het zal helder voor u zijn hoe en waarom met u op deze wijze wordt gewerkt.

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van praten en doen. Vaak wordt huiswerk afgesproken.

Cognitieve gedragstherapie wordt gerekend tot de kortdurende psychotherapeutische methodieken. In onze praktijk komen veel cliënten voor ongeveer 10 tot 20 gesprekken.

Bij het behandelen van specifieke persoonlijkheidsproblemen kan de therapie langer duren, vooral naarmate die ernstiger van aard zijn. Bij die ernstiger persoonlijkheidsproblemen is iemand soms langer, een jaar – of meer, in behandeling. De methode die dan wordt gebruikt, heet ‘schemagerichte cognitieve gedragstherapie’.
U kunt meer lezen over cognitieve gedragstherapie, dan wel schemagerichte cognitieve gedragstherapie op:
www.vgct.nl
www.moeilijkemensen.nl

stoel3

leeg