Personal Coaching

Personal Coaching

leeg

Personal Coaching

De coach bij Hart&Ziel heet Matt Tyssen, hieronder vertelt ze wat ze te bieden heeft en geeft ze haar persoonlijke visie op haar werk.

Als coach, heet ik je van harte welkom om samen met je te werken aan het bouwwerk van jouw waardevolle leven!

Voor wie en welke vragen/thema’s?

Voor alle mensen vanaf 18 jaar die vragen hebben over de volgende thema’s:

 • Gezond en gelukkig leren leven
 • Je talenten ontdekken en inzetten
 • Het maken van belangrijke keuzes
 • Leven in het hier en nu, kwaliteit van leven
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Werk en (vrije-) tijdsbesteding
 • Stress- en spanningsklachten
 • Zingeving en/of spirituele ontwikkeling.

Hoe ziet een coachings-traject eruit?
De eerste sessie(s) gebruiken we om kennis te maken en je levenssituatie en thema’s/vragen te verhelderen. Als van daaruit een wederzijds gevoel van vertrouwen is ontstaan, maken we een plan om je verder te brengen. Dat plan is gericht op je functioneren in je leven ‘nu’. We bespreken de voortgang en ik houd aantekeningen bij in een persoonlijk dossier. Ik raad aan om zelf ook te schrijven tijdens de sessies, in een persoonlijk schriftje dat je van mij krijgt.

De sessies bestaan uit begeleidende en inzichtgevende gesprekken, vaak gebruikmakend van ondersteunende oefeningen en spelvormen. Ook geef ik regelmatig een vraag of oefening mee naar huis, die we nabespreken in de volgende sessie. Een coaching kan kort en bondig zijn, of langduriger, van thema naar thema. Soms onderhoudend met langere tijd tussen de sessies. Het gaat steeds in onderling overleg. Even belangrijk als een goed begin is het samen afronden en evalueren van een traject, hoe kort het ook is geweest. Duidelijk in kaart brengen wat de coaching je heeft gebracht en wat je ermee kunt is bekrachtigend.

boedha2

Mijn werkwijzen en ervaringsgebieden zijn:

 • inzichtgevende gespreksvoering
 • ontspanningsoefeningen en -training
 • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP, in- en externe communicatie, zie ook ‘links’ )
 • mindfulness-training, in groepen en individueel (zie ook ‘mindfulness’)
 • ADL begeleiding (structuur brengen in activiteiten dagelijks leven )
 • systemisch werk ( je vraag in het licht van je relatie- en familieverbanden)
 • trance en innerlijk werk (werken met het onbewuste)
 • meditatieleer (niet religiegebonden) en meditatieve oefeningen in brede zin.

Mijn kracht als coach ligt erin dat ik met een brede blik naar mensen met hun vragen kijk. Dat betekent dat ik soms voor een specifieke benadering of methodiek kies, maar vaak ook voor meerdere manieren die elkaar versterken. Altijd wordt gekeken naar jou als persoon en wat jou aanspreekt.

leeg