Behandelingen

Behandelingen

leeg

Behandelingen

Hart en Ziel biedt de volgende behandelingen aan:

Daarnaast bieden we een aantal trainingen op basis van Mindfulness.

Voor wie

Onze behandelingen zijn met name afgestemd op mensen die last hebben van een van de hieronder genoemde thema’s/ klachten:

 • angsten en fobieën
 • somberheid en depressie
 • overbelasting-burnout
 • dwangmatig gedrag
 • ongewenste gewoonten
 • verwerking of trauma
 • eetproblemen
 • slaapproblemen
 • persoonlijkheidsproblemen
 • relatieproblemen
 • communicatieproblemen

lees meer >

leeg

 

Voor Wie

Voor Wie

leeg

Voor Wie

Als je hulp zoekt voor psychische problemen, is het misschien goed te weten dat dit veel voorkomt. We weten uit onderzoek en ervaring dat veel mensen problemen hebben. Die zijn vaak goed te behandelen.
Psychologische behandeling is een gezond idee, juist omdat er  veel behandelingsvormen zijn ontwikkeld, die een goede werkzaamheid hebben.
Hart&Ziel heeft die behandelingsvormen in huis. Het is niet nodig om lang met problemen of klachten te blijven doorgaan. Integendeel, er is goede kans om daar blijvend iets aan te doen.

Als je psychische problemen hebt, of last hebt van een van de hieronder genoemde thema’s/ klachten – of iets anders waarbij je psychologische hulp nodig denkt te hebben, neem dan contact op met Hart&Ziel en overleg over behandelingsmogelijkheden.

fot_keuken

fot_tafel

 • angsten en fobieën
 • somberheid en depressie
 • overbelasting-burnout
 • dwangmatig gedrag
 • ongewenste gewoonten
 • verwerking of trauma
 • eetproblemen
 • slaapproblemen
 • persoonlijkheidsproblemen
 • relatieproblemen
 • communicatieproblemen

We zijn ook gespecialiseerd in:

 • levensvragen, faseproblemen
 • gezinsproblemen en opvoedingsondersteuning
 • geweld binnen relaties
 • het verkrijgen van meer persoonlijke effectiviteit en succes
 • het verminderen van spanningsproblemen en ontspanningstraining
 • mindfulness-training: aandachtig leren leven in het hier en nu

leeg

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie

leeg

Binnen Hart&Ziel is Meinard Stavenuiter cognitief gedragstherapeut. Ook de andere behandelaren binnen de praktijk maken gebruik van cognitieve gedragstherapie binnen hun behandelingen.

goed wetenschappelijk onderzocht

Cognitieve gedragstherapie is vandaag de dag de psychotherapeutische behandelmethodiek van voorkeur bij psychische problemen. Deze behandelmethode is goed wetenschappelijk onderzocht en steeds effectief en de beste gebleken – vergeleken met andere methoden van psychotherapie bij behandeling van veel psychische klachten.

Vanuit de zogenoemde leertheorie zijn allerlei manieren bedacht en onderzocht om menselijk gedrag te veranderen (gedragstherapie). Later werd gevonden dat gedrag sterk wordt gestuurd door overtuigingen die mensen er op nahouden. Vooral in probleemgedrag kunnen die (vaak negatieve) overtuigingen hardnekkig zijn.

Door niet alleen gedrag rechtstreeks aan te pakken, maar ook de daaraan gekoppelde overtuigingen te behandelen, wordt de therapie zeer krachtig. Deze combinatie heeft de naam cognitieve gedragstherapie meegekregen.

Als u in onze praktijk komt, zult u merken dat zeer concreet en open, en zeer doelgericht met u gewerkt wordt. Dat is een belangrijk element van cognitieve gedragstherapie. De relatie met de therapeut is open en niet geheimzinnig. Het zal helder voor u zijn hoe en waarom met u op deze wijze wordt gewerkt.

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van praten en doen. Vaak wordt huiswerk afgesproken.

Cognitieve gedragstherapie wordt gerekend tot de kortdurende psychotherapeutische methodieken. In onze praktijk komen veel cliënten voor ongeveer 10 tot 20 gesprekken.

Bij het behandelen van specifieke persoonlijkheidsproblemen kan de therapie langer duren, vooral naarmate die ernstiger van aard zijn. Bij die ernstiger persoonlijkheidsproblemen is iemand soms langer, een jaar – of meer, in behandeling. De methode die dan wordt gebruikt, heet ‘schemagerichte cognitieve gedragstherapie’.
U kunt meer lezen over cognitieve gedragstherapie, dan wel schemagerichte cognitieve gedragstherapie op:
www.vgct.nl
www.moeilijkemensen.nl

stoel3

leeg

Relatietherapie EFT

leeg

Relatietherapie EFT

Binnen Emotionally Focused Therapy (EFT) wordt samen met je gekeken naar de manier waarop je je emotioneel verbonden voelt met je partner. Na verloop van tijd ontstaan er in een relatie altijd patronen. Patronen zijn gedragingen tussen partners die over en weer worden versterkt. Die kunnen positieve effecten hebben en houvast bieden. Er zijn echter ook patronen waarbij een (echt)paar in een negatieve vicieuze cirkel terecht komt: er kan sprake zijn van terugkerende ruzies, conflicten, pijn en ongelukkigheid, onbegrip of toenemende afstandelijkheid.

hechtingstheorie

EFT is ontwikkeld door Sue Johnson in Canada. Deze therapievorm onderscheidt zich door uit te gaan van de zogenoemde hechtingstheorie. Stabiele en veilige hechting is niet alleen belangrijk voor kinderen en hun ouders, maar blijkt ook erg belangrijk op volwassen leeftijd in intieme relaties – zo wordt  recent tevens duidelijk in wetenschappelijk onderzoek.
De wijze waarop je gehecht bent geraakt aan je ouders of aan andere belangrijke personen uit je jeugd, speelt vaak door in je volwassen relaties. Zo heeft iedereen een specifieke hechtingsstijl, en die is wat minder makkelijk veranderbaar – raakt soms eerder bevestigd of versterkt.

 

Houd me vast training

De ‘houd me vast training’  is een alternatief programma voor EFT – relatietherapie, soms ook een aanvullend of een preventief programma.
Deze training is bedoeld voor paren die hun relatie willen versterken of verdiepen. Door middel van deze training zul je merken dat de basis tussen jullie verstevigd zal worden. Paren met lichte relatieproblemen kunnen goed met deze training beginnen. Goede kans dat verdere relatietherapie dan overbodig zal zijn.
Zie voor de eerstvolgende ‘houd me vast training’  binnen Hart&Ziel de Agenda.
Je werkt in een groep van 3 paren. Alle oefeningen doen jullie met z’n 2-en in een eigen ruimte, en tussendoor zijn er groepsmomenten. Er zijn twee trainers (Meinard Stavenuiter, Matt Tyssen), die de groep en jullie als paar begeleiden.

EFT in het kort:

 1. EFT richt zich op gevoel, het begrijpen van de liefde en het herstellen van verbinding binnen je relatie.
 2. EFT kijkt naar gedragspatronen binnen je liefdesrelatie en naar de gevoelens en behoeften die hiermee verbonden zijn.
 3. EFT kijkt naar hechting: jullie onderlinge verbinding en bereikbaarheid als partners.
 4.  EFT zoekt en vindt eventuele pijnpunten die bij jou gemakkelijk getriggerd worden door je partner.
 5. In EFT wordt door de therapeut en onderling veiligheid en vertrouwen versterkt om om moeilijke dingen te kunnen bespreken.
  EFT – relatietherapie is wetenschappelijk onderzocht. Resultaten van dit onderzoek zijn:
 6.  EFT heeft een sterk positief effect op de (emotionele) verbondenheid in een partnerrelatie.
 7. Na een volledig doorlopen EFT-therapie is er heel weinig terugval is, zijn er blijvende effecten.
 8.  EFT werkt beter dan andere vormen van relatietherapie.

De manier waarop je op elkaar reageert

In intieme relaties in je kindertijd of  in latere relaties kunnen ook pijnlijke dingen gebeuren. Dat overkomt veel mensen. Op basis hiervan kun je een gevoeligheid hebben ontwikkeld, die een hechtingsstijl verder bepaalt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je geleerd hebt dat je argwanend moet zijn, of dat je een ander nooit helemaal kunt vertrouwen. Het kan ook zijn dat je uitgaat van de gedachte dat je het nooit goed zult kunnen doen of dat een ander nooit van jou zou kunnen houden. Soms heb je geen weet van deze pijnpunten. Wat wel vast staat is dat deze pijnpunten in je relatie doorwerken. Ook komt het voor dat je partner jou nou juist gemakkelijk triggert op je specifieke pijnpunt, wat dan doorwerkt in jullie relatiepatronen.
Binnen de EFT – relatietherapie zullen we samen de aandacht richten op de manier waarop je op elkaar reageert. Hierbij zullen we steeds kijken welke gevoelens en gevoeligheden een rol spelen. Ook al vindt je emoties lastig, en misschien lastig om ze echt toe te staan, de ervaring leert dat je dit tijdens de therapie leert. Iedereen kan zijn of haar gevoelens leren meer te ervaren, en tevens leren om die met respect in een relatie te gebruiken.

leeg

EMDR

EMDR

leeg

EMDR

EMDR is een vorm van cognitieve gedragstherapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van schokkende ervaringen, zoals een nare jeugdervaring, een ernstig verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.
Men spreekt dan wel van een ’trauma’.

EMDR is een relatief nieuwe vorm van behandeling. Volgens de richtlijnen is EMDR bij traumabehandeling de belangrijkste behandelingsvorm. Dit komt omdat EMDR vaak goed toepasbaar is en daarnaast vaak goede resultaten biedt, wat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

behandel2

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen verwerkt dat op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten, bijvoorbeeld herbelevingen, nachtmerries of andere angsten. EMDR kan dan uitkomst bieden. Het kan soms snel werken. Daarnaast kan het ook een intensieve therapie zijn.

EMDR betekent Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR dankt zijn naam aan het feit dat er een verwerkingsproces wordt opgestart, waarbij de therapeut door middel van het bewegen van zijn hand de ogen van de cliënt heen en weer laat gaan. Tegenwoordig krijgt een cliënt in plaats daarvan via een koptelefoon steeds links en rechts een tik te horen. We weten dat EMDR werkt, maar hoe is nog deels onduidelijk. Daar is er wel veel theorie over.

Wilt je meer weten over EMDR, klik dan op deze link: www.emdr.nl.

Bij Hart&Ziel hebben we goede ervaringen opgedaan met deze vorm van behandeling.

leeg

Oplossingsgerichte Gesprekstherapie (OGT)

Oplossingsgerichte Gesprekstherapie (OGT)

leeg

Oplossingsgerichte Gesprekstherapie (OGT)

OGT is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. De cliënt wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die de cliënt zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Als de cliënt successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat hij invloed heeft om zijn eigen leven vorm te geven.Om dit te bereiken, werkt de oplossingsgerichte therapeut met vragen die de kracht van mensen naar boven halen. De gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, daar het vooral gaat over krachten en oplossingen en niet alleen over tekortkomingen en problemen.

bloem1

leeg

Personal Coaching

Personal Coaching

leeg

Personal Coaching

De coach bij Hart&Ziel heet Matt Tyssen, hieronder vertelt ze wat ze te bieden heeft en geeft ze haar persoonlijke visie op haar werk.

Als coach, heet ik je van harte welkom om samen met je te werken aan het bouwwerk van jouw waardevolle leven!

Voor wie en welke vragen/thema’s?

Voor alle mensen vanaf 18 jaar die vragen hebben over de volgende thema’s:

 • Gezond en gelukkig leren leven
 • Je talenten ontdekken en inzetten
 • Het maken van belangrijke keuzes
 • Leven in het hier en nu, kwaliteit van leven
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Werk en (vrije-) tijdsbesteding
 • Stress- en spanningsklachten
 • Zingeving en/of spirituele ontwikkeling.

Hoe ziet een coachings-traject eruit?
De eerste sessie(s) gebruiken we om kennis te maken en je levenssituatie en thema’s/vragen te verhelderen. Als van daaruit een wederzijds gevoel van vertrouwen is ontstaan, maken we een plan om je verder te brengen. Dat plan is gericht op je functioneren in je leven ‘nu’. We bespreken de voortgang en ik houd aantekeningen bij in een persoonlijk dossier. Ik raad aan om zelf ook te schrijven tijdens de sessies, in een persoonlijk schriftje dat je van mij krijgt.

De sessies bestaan uit begeleidende en inzichtgevende gesprekken, vaak gebruikmakend van ondersteunende oefeningen en spelvormen. Ook geef ik regelmatig een vraag of oefening mee naar huis, die we nabespreken in de volgende sessie. Een coaching kan kort en bondig zijn, of langduriger, van thema naar thema. Soms onderhoudend met langere tijd tussen de sessies. Het gaat steeds in onderling overleg. Even belangrijk als een goed begin is het samen afronden en evalueren van een traject, hoe kort het ook is geweest. Duidelijk in kaart brengen wat de coaching je heeft gebracht en wat je ermee kunt is bekrachtigend.

boedha2

Mijn werkwijzen en ervaringsgebieden zijn:

 • inzichtgevende gespreksvoering
 • ontspanningsoefeningen en -training
 • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP, in- en externe communicatie, zie ook ‘links’ )
 • mindfulness-training, in groepen en individueel (zie ook ‘mindfulness’)
 • ADL begeleiding (structuur brengen in activiteiten dagelijks leven )
 • systemisch werk ( je vraag in het licht van je relatie- en familieverbanden)
 • trance en innerlijk werk (werken met het onbewuste)
 • meditatieleer (niet religiegebonden) en meditatieve oefeningen in brede zin.

Mijn kracht als coach ligt erin dat ik met een brede blik naar mensen met hun vragen kijk. Dat betekent dat ik soms voor een specifieke benadering of methodiek kies, maar vaak ook voor meerdere manieren die elkaar versterken. Altijd wordt gekeken naar jou als persoon en wat jou aanspreekt.

leeg