Over Hart & Ziel
leeg

Over Hart & Ziel

Onder één dak zijn wij allen apart als zelfstandige en vrijgevestigde hulpverleners binnen Centrum Hart&Ziel actief. Waar we kunnen en het nodig is, werken we samen.

Wij zijn allen betrokken en gedreven professionals, die gaan voor ons vak en met volledige inzet vanuit compassie werken met mensen.
We kiezen bewust voor behandelmethoden die zijn nut en effectiviteit in de praktijk of in wetenschappelijk onderzoek hebben bewezen. Als behandelaren zijn wij allen goed geschoolde en ervaren professionals, bij voortduring bijgeschoold en gesuperviseerd. Dit garandeert een breed en modern aanbod van hulpverlening.

boedha2
leeg
Meinard Stavenuiter

Even voorstellen...

leeg

Meinard Stavenuiter
klinisch psycholoog-psychotherapeut (BIG)

Onder de hoed van Hart&Ziel werken meerdere behandelaren. Hieronder maak je kennis. Je kunt je aanmelden bij Meinard Stavenuiter (06-11122248), en hij bekijkt in overleg met u en de behandelaren waar u het beste terecht kunt met uw specifieke hulpvraag.

“Ben je bereid? Dan beginnen we!”

Functie:    zorgcoordinator voor verwijzers en cliënten; als cognitief gedragstherapeut en EFT-relatietherapeut werkend in de Gespecialiseerde GGZ en de Basis GGZ; manager Hart&Ziel; klik hier voor Curriculum Vitae

Missie:    mensen klachtenvrij op hun pad brengen naar volledigheid en geluk, en stevig verbonden met anderen en met eigen waarden en gevoelens

bereikbaar:    meinard@hartenzielheiloo.nl, aanmeldpunt 06-11122248

meinard1

leeg

leeg

Matt Stavenuiter-Tyssen, manager Hart&Ziel
personal coach en trainer, verpleegkundige MGZ (BIG)

Functie:   EFT-Relatietherapeut; individuele coaching bij persoonlijke ontwikkeling en arbeids- en ziekteherstel processen , Mindfulness- en Compassietrainer,  Schematherapeut, EMDR-therapeut.

Missie:   Het samen vinden van gezondheid om heelheid en eenheid te ervaren. Bijdragen aan een vreedzame wereld, door mensen te helpen van binnenuit vrede te vinden en handvaten te geven liefdevol te leven, in contact met zichzelf en de wereld om hen heen.

Bereikbaar:   matt@hartenzielheiloo.nl , 06-51991492

leeg

leeg

Anous Klein Schiphorst,
Klinisch psycholoog-psychotherapeut

Functie: Klinisch psycholoog-psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner. Sinds 1994 werkzaam in GGZ-land en sinds 2019 volledig in eigen praktijk.

Missie:   Psychotherapie zie ik als een gezamenlijke ontdekkingstocht om te onderzoeken hoe het unieke samenspel is van iemand’s persoonlijkheid, cultuur en de ingrijpende gebeurtenissen die iemand in het leven heeft meegemaakt. Inzicht hierin kan begrijpelijk maken hoe iemand met zichzelf en anderen omgaat en dit begrip kan de weg naar verandering openen. De tocht heeft als doel de psychische klachten te verminderen door inzicht, verwerking en acceptatie en belemmerende gedragspatronen te doorbreken.
Voor meer informatie en nadere kennismaking zie www.anouskleinschiphorst.nl

leeg

leeg

Johan de Ruiter – Psycholoog NIP

Functie: All-round psycholoog, sinds 1986, en daarbij ook veel gewerkt in het bedrijfsleven en als ondernemer. Sinds een aantal jaren ben ik weer full-time werkzaam als psycholoog in de gezondheidszorg, bij Hart en Ziel en in mijn eigen praktijk in Heiloo. Tevens ben ik als psycholoog verbonden aan de pijnkliniek ECC in Velsen.

Missie: Graag begeleid en ondersteun ik u bij relatieproblemen of individuele klachten, waaronder ook problemen in het werk (samenwerking, burn-out, re-integratie) of bij levensfase gerelateerde vragen. Vanuit de psychologie zijn er veel methoden en technieken beschikbaar die kunnen helpen (gedrags-) patronen te begrijpen en te doorbreken. En weer wat licht te gaan zien waar dat even verdwenen is. Waar van toepassing kijken we daarbij ook naar wat het lichaam probeert te vertellen middels symptomen of klachten. En als u dat wenst kunnen we in de loop van de behandeling aandacht geven aan ‘zingeving’ en de vraag ‘hoe sta ik in het leven’.

telefoon 06-34821684
johan@johanderuiter.eu

leeg

leeg

Laurien Aben, Klinisch neuropsycholoog (BIG)

Functie: Klinisch neuropsycholoog, EMDR-basis therapeut. Ervaren met onder andere CGT, ACT en kortdurende oplossingsgerichte therapie bij uiteenlopende hulpvragen, met name bij rouw om verlies van gezondheid, rolveranderingen, depressie en angstklachten. Daarnaast werk ik op de acute stoornissen van de psychiatrie in het Amsterdam UMC, locatie AMC met complexe psychiatrische problematiek. In het verleden heb ik ruime ervaring opgedaan in de revalidatie met aan niet- aangeboren hersenletsel gerelateerde (neuro)psychologische stoornissen en SOLK.

Missie: Mijn doel is om vanuit verbinding samen tot een oplossing te komen voor de ervaren klachten. Ik betrek hierbij ook graag de omgeving als daar aanleiding toe is. Door mijn expertise in de neuropsychologie ligt mijn kracht in een holistische benadering waarin ik zowel de organische als de psychische kant van een hulpvraag met elkaar probeer te verbinden en uitga van de sterke persoonlijke eigenschappen om zo verder te ontwikkelen.

 

leeg