Over Hart & Ziel
leeg

Over Hart & Ziel

Onder één dak zijn wij allen apart als zelfstandige en vrijgevestigde hulpverleners binnen Centrum Hart&Ziel actief. Waar we kunnen en het nodig is, werken we samen.

Wij zijn allen betrokken en gedreven professionals, die gaan voor ons vak en met volledige inzet vanuit compassie werken met mensen.
We kiezen bewust voor behandelmethoden die zijn nut en effectiviteit in de praktijk of in wetenschappelijk onderzoek hebben bewezen. Als behandelaren zijn wij allen goed geschoolde en ervaren professionals, bij voortduring bijgeschoold en gesuperviseerd. Dit garandeert een breed en modern aanbod van hulpverlening.

boedha2
leeg
Meinard Stavenuiter

Even voorstellen...

leeg

Meinard Stavenuiter
klinisch psycholoog-psychotherapeut (BIG)

Onder de hoed van Hart&Ziel werken meerdere behandelaren. Hieronder maak je kennis. Je kunt je aanmelden bij Meinard Stavenuiter (06-11122248), en hij bekijkt in overleg met u en de behandelaren waar u het beste terecht kunt met uw specifieke hulpvraag.

“Ben je bereid? Dan beginnen we!”

Functie:    zorgcoordinator voor verwijzers en cliënten; als cognitief gedragstherapeut en EFT-relatietherapeut werkend in de Gespecialiseerde GGZ en de Basis GGZ; manager Hart&Ziel; klik hier voor Curriculum Vitae

Missie:    mensen klachtenvrij op hun pad brengen naar volledigheid en geluk, en stevig verbonden met anderen en met eigen waarden en gevoelens

bereikbaar:    meinard@hartenzielheiloo.nl, aanmeldpunt 06-11122248

meinard1

leeg

leeg

matt_tyssen2

Matt Stavenuiter-Tyssen, manager Hart&Ziel
personal coach en trainer, verpleegkundige MGZ (BIG)

Functie:   EFT-Relatietherapeut; individuele coaching bij persoonlijke ontwikkeling en arbeids- en ziekteherstel processen , Mindfulness- en Compassietrainer,  Schematherapeut, EMDR-therapeut.

Missie:   Het samen vinden van gezondheid om heelheid en eenheid te ervaren. Bijdragen aan een vreedzame wereld, door mensen te helpen van binnenuit vrede te vinden en handvaten te geven liefdevol te leven, in contact met zichzelf en de wereld om hen heen.

Bereikbaar:   matt@hartenzielheiloo.nl , 06-51991492

leeg

leeg

 

Heleen Woelinga,
gezondheidszorg-psycholoog (BIG)

Functie:   Gespecialiseerd en ervaren in traumabehandeling, m.n. interpersoonlijk trauma, EMDR-practitioner (lid van VEN, Vereniging EMDR Nederland), orthopedagoog. Tevens werkzaam als gz-psycholoog bij poliklinieken van GGZ NHN en Triversum.

Missie:   Kernbegrippen voor mijn werk zijn  verwerken van traumatische ervaringen en  daardoor heling en versterken van eigen kracht.

heleen_woelinga2

 

leeg

leeg

cees_volkers

Cees Volkers,
sociaal psychiatrisch verpleegkundige (BIG)

Functie:  Sinds september 2010 werk ik één dag (dinsdag) per week bij Hart&Ziel. Ik ben sociaal psychiatrisch verpleegkundige en werk sinds 1978 in de GGZ. Deze lange ervaring maakt dat ik breed inzetbaar ben bij het begeleiden van persoonlijke processen.

Missie:   Respect en integriteit staan hoog in mijn vaandel.

leeg

leeg

Freek Kalsbeek,
Gz-psycholoog /psychotherapeut /systeemtherapeut /EFT therapeut

Functie:   Inzichtgevende behandeling, zowel individueel als systeemgericht (partnerrelatie- en gezinsgesprekken). Sinds 1977 werkzaam in tweede en derdelijns GGZ. Lid en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.

Missie:   Vanuit mijn ambacht van psychotherapie wil ik helpen individuele en/of relatieproblemen waaronder men lijdt, beter te leren begrijpen: niet alleen met het hoofd, maar vooral ook met het hart. Hierdoor kunnen klachten verdwijnen of beter hanteerbaar worden. (‘Een vijand die je kent kun je beter verslaan’).

Hierbij ga ik ervan uit dat psychische, lichamelijke, sociale en spirituele factoren nauw met elkaar zijn verweven en waar nodig de aandacht verdienen.

freek_kalsbeek2

leeg

leeg

Anous Klein Schiphorst,
Klinisch psycholoog-psychotherapeut

Functie: Klinisch psycholoog-psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner. Sinds 1994 werkzaam in GGZ-land en sinds 2019 volledig in eigen praktijk.

Missie:   Psychotherapie zie ik als een gezamenlijke ontdekkingstocht om te onderzoeken hoe het unieke samenspel is van iemand’s persoonlijkheid, cultuur en de ingrijpende gebeurtenissen die iemand in het leven heeft meegemaakt. Inzicht hierin kan begrijpelijk maken hoe iemand met zichzelf en anderen omgaat en dit begrip kan de weg naar verandering openen. De tocht heeft als doel de psychische klachten te verminderen door inzicht, verwerking en acceptatie en belemmerende gedragspatronen te doorbreken.
Voor meer informatie en nadere kennismaking zie www.anouskleinschiphorst.nl

leeg