leeg

Laurien Aben, Klinisch neuropsycholoog (BIG)

Functie: Klinisch neuropsycholoog, EMDR-basis therapeut. Ervaren met onder andere CGT, ACT en kortdurende oplossingsgerichte therapie bij uiteenlopende hulpvragen, met name bij rouw om verlies van gezondheid, rolveranderingen, depressie en angstklachten. Daarnaast werk ik op de acute stoornissen van de psychiatrie in het Amsterdam UMC, locatie AMC met complexe psychiatrische problematiek. In het verleden heb ik ruime ervaring opgedaan in de revalidatie met aan niet- aangeboren hersenletsel gerelateerde (neuro)psychologische stoornissen en SOLK.

Missie: Mijn doel is om vanuit verbinding samen tot een oplossing te komen voor de ervaren klachten. Ik betrek hierbij ook graag de omgeving als daar aanleiding toe is. Door mijn expertise in de neuropsychologie ligt mijn kracht in een holistische benadering waarin ik zowel de organische als de psychische kant van een hulpvraag met elkaar probeer te verbinden en uitga van de sterke persoonlijke eigenschappen om zo verder te ontwikkelen.

 

leeg