leeg

Anous Klein Schiphorst,
Klinisch psycholoog-psychotherapeut

Functie: Klinisch psycholoog-psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner. Sinds 1994 werkzaam in GGZ-land en sinds 2019 volledig in eigen praktijk.

Missie:   Psychotherapie zie ik als een gezamenlijke ontdekkingstocht om te onderzoeken hoe het unieke samenspel is van iemand’s persoonlijkheid, cultuur en de ingrijpende gebeurtenissen die iemand in het leven heeft meegemaakt. Inzicht hierin kan begrijpelijk maken hoe iemand met zichzelf en anderen omgaat en dit begrip kan de weg naar verandering openen. De tocht heeft als doel de psychische klachten te verminderen door inzicht, verwerking en acceptatie en belemmerende gedragspatronen te doorbreken.
Voor meer informatie en nadere kennismaking zie www.anouskleinschiphorst.nl

leeg